Dokumenthantering Borås Bil

Effektiv service & hållbar dokumenthantering i alla lägen

För Borås Bil Gruppen skapade vi en effektiv och prisvärd helhetslösning för företagets dokumenthantering samt levererade en helt ny lösning för visuell kommunikation. Tack vare en noggrann förstudie och rätt produkter lyckades vi stärka en redan stark kundrelation ytterligare. Kunden är mycket nöjd och vi fortsätter hjälpa dem att utveckla sina affärer.

Vi fick i uppdrag att se över kundens hela behov av dokumenthantering, vilket omfattar scanning, kopiering och skrivarlösningar. Önskemålet var att minimera antalet enheter samt få ner både hanteringstiden och förbättra driftssäkerheten. Alla fem arbetsställen (Borås, Viared, Kinna, Tranemo och Ulricehamn) som ingår i Borås Bil Gruppen skulle innefattas. Supporten skulle också skötas av en extern part.

Helhetslösning med trygg service

Efter noggrann utvärdering och genomgång med Borås Bil Gruppens IT ansvarige Mikael Gustavsson, kom vi överens om vilka typer av lösningar och hur många som skulle levereras till respektive arbetsställe. Därefter installerade och konfigurerade vi allt enligt dokumentationen från Borås Bil Gruppen.

Lösningarna som levererades är uteslutande från Kyocera, vilket gör att det blir en enhetlighet i både hård- och mjukvara. Vidare blir det enkelt för både användare och oss när vi skall utföra service. Vårt service- och supportavtal innebär att vi står för en garanterad support och åtgärdstid.

Effektivt, hållbart och GDPR-säkrat

Vi övervakar också hela lösningen med ett webbverktyg, där har vi möjlighet att agera och lösa eventuella problem via fjärrstyrning samt leverera förbrukningsreservdelar när så behövs. Kyoceras produkter har s.k. ”Long-Life” förbrukningsreservdelar, vilket gör att det sällan eller aldrig behöver bytas ut något. Detta minskar teknikertiden till ett minimum vilket också innebär mindre miljöpåverkan.

Med hjälp av en ”Print & Follow mjukvara” optimerade vi även användarnas inloggningssystem via deras nyckeltaggar som identifierar varje användare. Systemet gör att utskrifter inte blir liggande eller blandas ihop med andras utskrifter. Dessutom är det GDPR-säkrat.

Funktionell och effektfull kommunikation

I samband med att Borås Bil Lastvagnar flyttade in i nya lokaler i Viared fick vi även leverera bildskärmprojektor, högtalare samt spotlights som styrs via touchpaneler på ett enkel och användarvänligt sätt. Vi satte upp tre olika scenarier vad som skulle hända när man aktiverade de olika knapparna. Lösningen förenklar för användarna som bara behöver välja vilken presentation de skall köra. Sedan flera år tillbaka baseras vårt goda samarbete på en mycket bra kunddialog och vi planerar ytterligare gemensamma projekt i närtid.